ستاد دیه استان یزد به مناسبت  روز احسان و نیکو کاری با پرداخت  ۴ میلیارد ریال موجبات آزادی ۶ نفر از زندانیان را فراهم نمود.

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان یزد؛ به مناسبت روز احسان و نیکو کاری ستاد دیه استان با پیگیری های لازم اقدام به آزادی ۶ نفر از زندانیان با بدهی بیش از ۱۰ میلیارد ریال نمود که با کمک  کمیته صلح و سازش ۶ میلیارد آن را از شاکیان رضایت و ما بقی مبلغی در حدود ۴ میلیار ریال را از صندوق ستاد پرداخت شد و توانست ۶ نفر  از آمار زندان کسر و به آغوش خانواده باز گرداند.

پاسخ دهید