تقویم ۹۴ ستاد دیه استان یزد همراه با روز شمار جشن های گلریزان استان

۱ تیر – جشن گلریزان شهرستان یزد ۱۰ تیر – جشن گلریزان شهرستان ابرکوه ۱۱ تیر – جشن گلریزان شهرستان اردکان و میبد ۱۴ تیر – جشن گلریزان شهرستان بافق ۱ شهریور – شهادت سید اسدالله لاجوردی ( ۱ شهریور ۱۳۷۷ )

01 بهار 02 تابستان 03 پاییز 04 زمستان تقویم 94 ستاد دیه

پاسخ دهید