مدیرعامل ستاد دیه به همراه رئیس هیئت مدیره ستاد دیه استان با رییس کل دادگستری استان یزد دیدار نمودند.

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان یزد؛ جلسه ای با حضور اسلام افشون مدیرعامل ستاد دیه استان، موسی احمدی رییس هیئت مدیره ستاد دیه استان و محمدرضا حبیبی رییس کل دادگستری استان یزد برگزار گردید در ابتدا احمدی رییس هیئت مدیره ستاد گزارشی از تعداد محکومین مالی ارائه نمودند و اظهار کردند که انشاالله با همت همه اعضاء ستاد دیه استان تا پایان سال تعداد زیادی از آنان را آزاد خواهیم کرد.
در ادامه اسلام افشون گزارشی از وضعیت مالی ستاد، میزان کمکهای مورد نیاز برای آزادی محکومین مالی و نحوه جذب کمک خیرین ارائه نمودند و اظهار داشتند با عنایت به اینکه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم امیدواریم که بتوانیم با اخذ گذشت رضایتمندانه و جذب کمک خیرین تعدادی از این محکومین مالی را به آغوش گرم خانواده باز گردانیم.
افشون همچنین اظهار داشت لازم است تدابیری اتخاذ گردد تا با فرهنگسازی در جامعه، محکومین جرائم غیر عمد کاهش یابد و این امر جز با همکاری سایر دستگاههای اجرایی استان میسر نمی باشد.

پاسخ دهید